Lån uten sikkerhet

Forbrukslån er en lånetype hvor du får penger av banken.

Banken stoler nok på deg til at de ikke tar sikkerhet i noe du eier. Da får du en annerledes dynamikk med banken i gjennom planprosessen fordi banken kan betale ut med en gang.

Banken har dermed en fin måte å kontrollere når du selger huset og passe på at du ikke får alle pengene selv og stikker av. Før i tiden eide banken huset og du som kjøper av huset fikk ikke eierskap til huset før du hadde betalt ned hele lånet. Dette ble en litt tyngre måte å drive med utlån av penger til huskjøp og systemet ble gjort om slik at kjøperne selv eier huset mens bankene tar sikkerhet i huset. Registeret som registrerer pantet er måten du som kjøper kan sikre deg mot uærlige selgere.

Du som kjøper er derfor pliktig til å sjekke om det er sikkerhet på huset når du kjøper det. Sjekker du ikke det, og bruker du ikke eiendomsmegler, men heller tar kjøpet privat kan du ende i en situasjon hvor du eier et hus som har pant på seg. Da har du plutselig betalt mye mer for huset enn det du trengte.

https://loans.no/laan-uten-sikkerhet/