Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Troms

Troms

Kontakt:

Prosjektleder
Linda Mari Ødegård, tlf 90551747
lindam@senjanh.no
Senja Næringshage, Finnsnes

Hilde Ludvigsen 90771762
hilde@norinnova.no
Norinnova, Tromsø

Hilde Nyvoll 91807130
hilde.nyvoll@halti.no
Halti Næringshage, Storslett

Roy-Arne Johannessen 90088908
post@nim.as
Næringshagen i Målselv, Bardufoss

Kristian Bøckman 41123908
kristian@kupa.no
Kunnskapsparken Nord, Harstad

Kvinnovasjon Troms Reunion 2013

Når kvinnelige grundere møtes, kan mye skje. Vi bygger nettverk og skaper gode ambassadører for våre produkter og tjenester. Det handler om å bli kjent og lære mer om hva som skaper suksessrike etableringer - hør mer om dette på Reunion.

Film fra nord: Dette er Kvinnovasjon!

– Kvinnovasjon er et kjempebra program! sier gründerne i denne filmen fra Kvinnovasjon Troms.

Kvinnovasjon Troms opptak 2013

Kvinne med forretningside?