Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Kvinnovasjon (www.kvinnovasjon.no) er eit landsoppfattande satsing frå Kommunal og regional departementet for å auke delen kvinnelege etablerarar til 40 %. Satsinga er kanalisert gjennom SIVA som nyttar sitt utviklings- og innovasjonsnettverk til å gjennomføre satsinga (næringshagar og kunnskapsparkar).

Prosjekteigar(PE) er Næringshagane i Sogn og Fjordane, Fram Flora og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Prosjektleiar er Arild Hjelmeland, Nordfjordeid næringshage

PE utgjer også styringsgruppa for prosjektet.

Kontaktinformasjon

Nordfjordeid næringshage AS
Arild Hjelmeland
arild.hjelmeland@nykunnskap.no
45 60 05 26

Nettverkssamling Kvinnovasjon Sogn og Fjordane

Siste samling i dette programmet for 2013 vil ha stor fokus på å være synleg på nettet, samt presentasjonar og tilbakemeldingar på forretningsmodellar.

Oppstartssamlingar Kvinnovasjon haust 2013

Det er no 25 damer frå heile fylket som er tekne opp som deltakar i kvinnovasjon Sogn og Fjordane og vi set i gang program i august - september med regionale samlingar.

Nytt Kvinnovasjonsprogram haust 2013

Kvinnovasjon i Sogn og Fjordane skal mobilisere til nytt program i fylket som vært gjennomført haust 2013 og fram til desember 2013.

VedleggStørrelse
samling_i_kalvag.pdf314.83 KB