Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Rogaland

Rogaland

Prosjektleder Rogaland: Anne Kristin Helgeland
anne.helgeland@rrs.no / 45 61 45 65

Deltakende miljø i Rogaland:

Stavanger: Ipark - Ådne Espeland – adne.espeland@ipark.no – 468 21 891

Suldal/Ryfylke: Suldal Vekst – Laila Steine – laila.steine@suldalvekst.no – 977 75 757

Finnøy/Ryfylke: Ryfylke Næringshage – Heidi Skifjell – fnhage@finnoy.com – 975 02 974

Haugalandet: Rogaland Ressurssenter – Anne K. Helgeland – anne.helgeland@rrs.no – 456 14 565

Løpende oppdatert aktivitet finner du på vår facebook-side: https://www.facebook.com/kvinnovasjonrogaland

Kompetanseprogram med fokus på vekst

Kvinnovasjon Rogaland inviterer kvinnelige gründere til et kompetanseprogram med fokus på videre vekst høsten 2013. Her inviteres kvinner fra hele fylket til deltakelse.

Pilotprosjekt - Styretrainee

Kvinnovasjon på Haugalandet, i samarbeid med Haugesundregionens Næringsforening, har lansert et pilotprosjekt kalt Styretrainee. Her får personer som gjennom våre kurs har tilegnet seg styrekompetanse anledning til å delta i et bedriftsstyre som trainee 1 år.

inPed og Ghost Design er tildelt Merket for god design!

inPed og Ghost Design vant prisen i kategorien emballasjedesign med premiering for designet av inPed sine aktivitetskort til bruk i barnehager. De var også nominert til Hedersprisen for god design, en pris som tildeles den som utmerker seg mest blant årets mottakere av Merket for god design.