Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Siri er Årets gründerkvinne 2012

– Prisen betyr utrolig mye, sier Comlight-gründeren, som vinner én million kroner, og kan spare Norge for flere hundre millioner i året.

Når vi går ut av et rom hjemme, er det naturlig å skru av lyset, for det er jo ingen grunn til å bruke strøm på å lyse opp et rom hvor ingen er. Likeledes går det mye strøm til å lyse opp veier uten at det er trafikk der. Siri D. Skøyen (32) fra Askim i Østfold er gründeren bak Comlight, som har utviklet aktivitetsstyrt belysning for vei.

Etter fire og et halvt års intens jobbing med produktutvikling, kommersialisering og finansiering, er produktet hennes endelig i salg, og første produksjonslinje er utsolgt! Hennes harde arbeid ble belønnet på kvinnedagen 8. mars. Hun vant prisen som Årets gründerkvinne 2012, og fikk én million kroner.

– Jeg har hørt endel «hvor er han mannen bak Comlight» når jeg har stilt i møter for å presentere produktet, så å få anerkjennelse som Årets gründerkvinne er godt, sier en glad, rørt og stolt Siri.

– God rollemodell

Næringsminister Trond Giske delte ut prisen, som er et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge. Også SIVA-direktør, Harald Kjelstad, satt i juryen som kåret vinneren. Næringsministeren var tydelig fornøyd med å gi prisen til et norskprodusert produkt, som også er en internasjonal nyhet.

– Siri har vist at utholdenhet og tro på seg selv og sitt prosjekt er viktige suksesskriterier for en gründer. 30 prosent av norske gründere er kvinner, og vår ambisjon er å øke denne andelen. Siri er en god rollemodell som kan inspirere flere kvinner med gode ideer til å bli gründere, sier Trond Giske.

– Lønnsomt å satse på kvinne-gründere

Ifølge næringsministeren er satsing på kvinnelige gründere viktig av to grunner.

– For det første skal vi alle ha lik mulighet til å delta i samfunnet, og når det fortsatt er overvekt av menn i ledende stillinger i næringslivet og blant gründere, er det fordi det er noen strukturelle skjevheter som vi må justere, mener Giske.

– For det andre er det lønnsomt la hele, og ikke bare halve befolkningen delta i næringslivet. Kvinners deltakelse i arbeidslivet er den faktoren som har bidratt mest til vekst i norsk økonomi de siste 30 årene, påpeker Giske.

Les om Siri som månedens gründer på kvinnovasjon.no: http://kvinnovasjon.no/grunder/siri-damsleth-skoien-ostfold

Sparer 250 millioner i året

Millionen som prisvinneren fikk, vil sannsynligvis også vise seg å være lønnsom. Besparelsene ved å innføre aktivitetsstyrt belysning fremfor å lyse opp tomme veier er på hele 250 millioner kroner i året. I Europa er det 90 ganger så mange lyspunkt, så der er besparelsen 90 ganger så stor. Comlight har patent på produktet i ni land og satser internasjonalt.

Millionpremien skal brukes til å utvikle neste trinn i Comlight, aktivitetsstyrt belysning som også fungerer med fotgjengere. Dette kan for eksempel brukes i parkanlegg og lysløyper.

– Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Nå må vi få på plass investeringene som trengs og så faktisk gjøre jobben, sier Siri til kvinnovasjon.no.

Finalist for andre gang

Siri var nominert til prisen Årets gründerkvinne også i 2010, men da nådde hun ikke helt opp i finalen. Hun tror at omsetningen Comlight kan vise til nå, bidro til å tippe vektskålen i hennes favør i år.

– I 2010 var ikke produktet kommet i salg. Nå kan vi vise til at vi faktisk har klart å kommersialisere produktet og vise til et reelt marked, sier Siri.

Hva er så Årets gründerkvinnes eget gründertips?
– Du må være litt gal og ignorere alle som sier hvor vanskelig det er og hva du ikke kommer til å få til. Enkelte mente vi drev med science fiction teknologi, men nå er produktet i salg og jeg er kåret til Årets gründerkvinne!

Tekst: Siw Slevigen. Foto: Halla Olafsdottir