Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Forretningsplan er tull!

Det danske etablererbladet «Iværksetteren» mener det bare er tull å bruke tid på å finpusse en forretningsplan.

Det som teller er evnen din til å overbevise om at du har et godt produkt, at du er riktig person til å selge det. Det som trengs er en god salgspresentasjon, en god hjemmeside og et godt team rundt deg snarere enn en halvgod forretningsplan. Bruk tida til å skaffe gode nettverk. Det er gjennom det man selger sine produkter og skaffer seg samarbeidspartnere og kunder, kommer det fram av artikkelen i « Iværksætteren»

Mer hinder enn hjelp

Ifølge bladet har mange vellykkede etablerere aldri hatt en forretningsplan. De betrakter det snarlig som et hinder enn hjelp. En forretningsplan heller ikke er nødvendig for å skaffe lån fra danske banker og investorer. De er mer opptatt av om idéen din er bærekraftig og om du selv har evne til å gjennomføre den.

– Har Iværksætteren rett?
– Både ja og nei, mener Margrete Bjelde, regionbanksjef i Sparebanken Hedmark. Hun har ansvar for region Hedmarken som omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Regionen har ansvar for ca. 50 prosent av bankens samlede utlån til bedriftsmarkedet. Sparebanken Hedmarks samlede utlån til bedriftsmarkedet er brutto ca. 14 milliarder kroner.
– Gjennomføringsevne er viktig for en etablerer, understreker Bjelde. En god forretningsplan hjelper etablereren til å strukturere prosjektet, fokusere på risikoområder og prioritere ressursbruk. Den gir utenforstående en god oversikt over hva idéen går utpå og hvordan den tenkes gjennomført. Dersom etablereren ikke oppleves å ha evne til å gjennomføre planen eller fremstår uten eierskap til planen, hjelper det ikke mye om planen teoretisk sett er godt utarbeidet.

Skriftlig dokument framfor «standup»

– Hva mener du om forretningsplanen som verktøy?
– Jeg opplever at etablerere som klarer å samle sin forretningsidé og plan for gjennomføring i et dokument, kall det gjerne forretningsplan, vil stå sterkere i en søknadsprosess enn den som satser på ”stand up” i et møte uten dokumentasjon. Krav til dokumentasjon vokser i alle næringer og det å fremstå som ryddig i en slik sammenheng styrker sjansene for å nå målet.
– Hva legger dere vekt på; en god forretningsplan eller personen bak?
– Våre erfaringer i Sparebanken Hedmark er at personen bak alltid er viktigst.

Systematisering

– Er det andre måter etablereren kan systematisere tenkningen på slik at det føles som en nødvendig prosess og et redskap man har større nytte av enn en malstyrt forretningsplan?
– Det er mange måter å systematisere tenkningen på og omfanget må avpasses prosjektet som skal gjennomføres. God dialog og en oversiktlig presentasjon kan i forhold til banken kan være like virkningsfullt som en detaljert forretningsplan så lenge de vesentlige områdene er godt gjennomarbeidet, kommenterer Bjelde.