Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Kvinnovasjon i media 2014