Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Kontakt

Har du en idé om å starte en bedrift som gir arbeidsplass til deg selv og noen til? Eller kanskje en idé med vekstpotensial og med hele landet eller eksport som marked? Kontakt nærmeste Kvinnovasjonsmiljø!

Kvinnovasjon sentralt

Selskapet for industrivekst (SIVA)

Brit Kufaas
Prosjektleder
brit.kufaas@siva.no
95 13 53 05
www.siva.no

Klikk her for å komme til listen over hvor du kan delta i Kvinnovasjon og kontaktinformasjon lokalt.

www.kvinnovasjon.no

Kontakt redaksjonen: redaksjonen@kvinnovasjon.no

Nasjonal profil
redaksjonen@kvinnovasjon.no