Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Helgeland

Helgeland

Prosjektleder
Wenche Marseliussen
Sentrum Næringshage. Sandnessjøen.
wenche@snhh.no
41616160

Kvinnovasjon Sør-Helgeland:
Solveig Strand Olsen
sso@torgar.no
75 00 69 50

Kvinnovasjon Mo i Rana
Tone Jakobsen
tone@kunnskapsparken.com
75137707 / 92089441

Siw Moxness
Kystinkubator
siw@kystinkubatoren.no
90044827

Thoralf Lian
Industriinkubator
thoralf@kub.as
90797220

«Kvinnovasjon har betydd mye»

Egne erfaringer fra sykepleieryrket ga ideen til Bellafrakk. Underveis har Berit Andersen og Ellen Støre Blix fått inspirasjon, støtte og nettverk gjennom Kvinnovasjon.

Kvinnovasjon gir resultater

Med papirer fra Idrettshøgskolen ønsket Anne-Lise Andersen å etablere seg som selvstendig næringsdrivende i Sandnessjøen. Kvinnovasjon i regi av Sentrum Næringshage hjalp henne med å nå sine mål.

Industrien trenger kvinnelige rollemodeller!

I industribyen Mo i Rana er nettverket KARI-nett et etterlengtet tilbud for damer som har gjort utradisjonelle yrkesvalg.