Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Ann-Kristin Johansen, Sør-Trøndelag

Spillteknologi og belønning ligger i bunn for et nytt opplæringssystem for ufaglærte i helsevesenet. Sjokket som ufaglært ga Ann-Kristin ideen. 20 år senere er den realisert.

Ann-Kristin Johansen var 18 år gammel da hun begynte å jobbe som ufaglært pleieassistent på et sykehjem. Opplæringen hun fikk var totalt 4,5 timer. Hun hadde ikke vært ansatt mange ukene første gang hun var alene på nattevakt. Så døde en beboer. En ikke uvanlig hendelse på et sykehjem, men for Ann-Kristin var dette helt uventet. Hun hadde ingen opplæring i rutiner for hva som skal gjøres når en beboer dør.

– Hele hendelsen ble fylt av redsel, en følelse av utilstrekkelighet, og uverdighet, forteller Ann-Kristin.

60.000 ufaglærte

20 år har gått siden Ann-Kristin møtte helsevesenet som ufaglært, og hun har siden utdannet seg til sykepleier, jobbet som sykepleier, undervist i sykepleiefag og jobbet med salg av medisinsk utstyr.

– Jeg har møtt helsevesenet fra alle sider som helsefagarbeider, selger, pasient og pårørende. Hele veien har jeg tenkt at det mangler helhetlig opplæring, og et godt verktøy som et helhetlig opplæringssystem, sier Ann-Kristin.

I helsevesenet i Norge jobber det 60.000 ufaglærte, slik Ann-Kristin var da hun startet.

– De er en kjemperessurs i dag, og i møte med de store omsorgsutfordringene vi står overfor i fremtiden, men ingen har tidligere satset på de ufaglærte. Vi må se dem, løfte dem opp og motivere dem til å bli værende i helsevesenet, sier Ann-Kristin.

Ann-Kristin Johansens bedrift, Dynamisk Helse, lager en ny læreplattform som skal gi brukerne lyst til å lære, kalt Drops.

– Vi bruker det beste fra spillverden og sosiale medier til å presentere kunnskap på en ny måte. Programmet er spisset mot personell i helse- og omsorgstjenesten. Drops skal følge dem fra den dagen de begynner, gi dem grunnleggende kompetanse, men samtidig stadig gi dem nye utfordringer og lyst til å lære mer, forklarer Ann-Kristin.

Les også: Ann-Kristin vant Sykepleierforbundets oppfinnerpris

– Etablererhjelp avgjørende for å lykkes

Ann-Kristin kom tidlig i kontakt med LEN Inkubator og Kvinnovasjon Trondheimsfjorden rundt. Hun forteller at det har vært avgjørende for å lykkes.

– Å bli inkubatorbedrift og komme med i Kvinnovasjon har vært en gavepakke. Menneskene jeg har truffet her er kodeknekkere – de kjenner systemet og vet hvordan man utvikler en idé til levedyktig bedrift. Dette kunne ikke jeg noe om da jeg startet – det er ikke så mye gründerskap i sykepleie, sier Ann-Kristin.

Nettverket hun har truffet i Kvinnovasjon, har vært nyttig for både vennskap og bedrift. Her lærer de å tenke «business», det er lov å lykkes og lov å skryte. Det finnes nok av andre steder hvor en gründer møter motgang, i Kvinnovasjon løfter de hverandre frem.

– Andre i nettverket mitt ringer meg om de treffer personer som kan være nyttige for min bedrift. Og når det skjer viktige ting, vil jeg dele det med Kvinnovasjon. De forstå hva det betyr, og hvor viktig det er, utdyper Ann-Kristin.

Nå er Ann-Kristin selv blitt prosjektleder for Kvinnovasjon Trondheimsfjorden rundt!

Bytter tjenester mot aksjer

Mange oppgaver å løse, og få kroner å løse dem for, er en svært vanlig utfordring som gründer. Ann-Kristin har fått med seg en murer-gründer som selv har lykkes og derfor har bygget seg opp kapital, på investorsiden. Ann-Kristin kan leve av bedriften nå, og er finansiert med investormidler, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Et annet viktig grep har vært at personene bak den tekniske løsningen i Drops bytter timer mot aksjer i selskapet. Eierskapet gjør også at de er mer engasjert enn om de kun hadde vært innleid.

– Det er krevende å lansere et teknologiprodukt, og om du har ambisjoner om å gjøre noe for helsevesenet i Norge, slik jeg har, må du være ydmyk nok til å skjønne at du trenger å ha med deg andre som er god på det du selv ikke kan, presiserer helsegründeren.

Med aksjeselskap har Ann-Kristin passet på å fylle styret sitt med relevant kompetanse, som økonomi, IKT og helseinnovasjon.

– Jeg opplevde at jeg kunne ringe til folk jeg aldri hadde møtt før og få tilgang til deres kompetanse gjennom å tilby dem et styreverv, forteller Ann-Kristin.

Nøtterøy, så Europa

Nøtterøy kommune og Fosen DMS (6 kommuner i interkommunalt samarbeid) begynner testing av opplæringssystemet denne våren, og målet er at de første tre modulene i programmet skal være klart før ferievikarene kommer sommeren 2012.

Når hele grunnopplæringen til pleieassistenter er på plass, er neste mål å lage et verktøy som alle innenfor helsetjenesten kan bruke; sykepleiere, helsefagarbeidere etc. Men helsegründeren ser også mot Sverige og andre OECD-land, for Norge er ikke alene om utfordringene med kompetanse i helsetjenesten.

– Vi ser også at teknologien vi har utviklet er så fleksibel at den kan brukes mange steder, ikke bare i helsesektoren. Nå holder vi fast ved visjonen og jobber med helse så lenge vi kan, konkluderer Ann-Kristin.

Ann-Kristins gründertips
1. Bygg nettverk – det er uvurderlig. Folk er alltid redd for at noen kommer til å stjele ideen, men det gjør de ikke, så ikke være redd for å prate, bygge nettverk og relasjoner.
2. By på deg selv. Vær ekte – da bygger du tillit og ekte og sterke relasjoner.
3. Gled deg! over små milepæler og gleder underveis. Å realisere en idé til bedrift kan være et tungt prosjekt, så du må feire alt du kan underveis! Ellers kommer du til å dø sakte, men sikkert. Det blir nok av tunge dager - men det er verdt det!

Les om tidligere månedens gründere her.

Les mer om Ann-Kristin Johansens bedrift Dynamisk Helse her.