Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Grafisk profil

Fra oktober 2012 har Kvinnovasjon frigitt flere profilelementer på kvinnovasjon.no slik at kvinnovasjonsmiljøene kan produsere eget kvinnovasjonsmateriell ved å benytte maler lagt ut på kvinnovasjon.no. Flere filer er beregnet til bruk for designere. Ta derfor kontakt med en lokal designer for å få tilpasset kvinnovasjonsmateriell ut i fra nedlastbare filer på websiden.

Designmanualen viser retningslinjer og regler, samt de ulike designelementenes plassering på profilelementene.

Kvinnovasjonsprofilen skal benyttes av de miljøene som deltar i Kvinnovasjon, SIVAs satsingsprogram på kvinnelige gründere.

SPØRSMÅL
Kontakt designansvarlig på e-post:
redaksjonen@kvinnovasjon.no