Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Kvinnovasjon Fjellregionen søker gründere

Er du etablerer, gründer eller kvinnelige næringslivsleder med med tæl og ambisjoner? Vi søker nye deltakere! Søknadsfristen er 25. januar.

Kvinnovasjon i Fjellregionen fortsetter videre ut 2012 til tross for konkursen i Fjellregionen Næringshage as rett før jul. Næringshagen på Røros tar over prosjektlederansvaret, og skal sammen med Hedmark Kunnskapspark på Hamar og Leiv Eiriksson Nyskaping i Trondheim tilby kompetanse og nettverk for kvinner med ambisjoner for nyetableringer og vekst i næringslivet i Fjellregionen. Programmet er finansiert av SIVA og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Målet med Kvinnovasjon er å øke antall bedrifter og arbeidsplasser etablert av kvinner. I Fjellregionen trenger vi alle de arbeidsplassene vi kan få, og kvinner står dessverre for få av nyetableringene. Blir flere kvinner gründere, skapes det flere arbeidsplasser - så enkelt er det! Gjennom Kvinnovasjon ønsker regjeringen å holde et ekstra fokus på etableringer skapt av nettopp kvinner og målet er at 40 % av alle nye entreprenører skal være kvinner innen 2013.

Kvinnovasjon i Fjellregionen søker deltakere for 2012:

Vi går nå ut og søker deltakere i Kvinnovasjon i Fjellregionen for 2012. Vi jakter på kvinner fra Alvdal i sør til Holtålen i nord med ambisjoner for nyetableringer og vekst i næringslivet i Fjellregionen. Tilbudet går BÅDE til de som har vært en del av Kvinnovasjon fram til nå, og til de som ikke har vært med tidligere. Vi er ute etter etablerere og gründere, men også kvinnelige næringslivsledere med ambisjoner om vekst i eksisterende næring.

Deltakere i Kvinnovasjon i Fjellregionen vil bli delt opp i TO GRUPPER.

Den ene gruppa vi få ca 30 timer gratis individuell oppfølging gjennom Kunnskapsparken Hedmark, Leiv Eiriksson Nyskaping, Rørosregionen Næringshage eller andre kompetansemiljø, samt coaching i grupper gjennom Vingelen Utvikling. Dette blir en tett oppfølging gjennom hele året og skal gå konkret inn i utfordringene til hver enkelt bedrift / bedriftsidé og hjelpe den framover. I tillegg får de som deltar i denne gruppa selvfølgelig også tilgang til alle andre aktiviteter gjennom Kvinnovasjon.

Totalt vil det ikke være mer enn 10-15 bedrifter / prosjekter i hele regionen som vil bli tatt opp i denne gruppa. Det er fordi vi ønsker å holde et tydelig fokus på at de som følges opp her virkelig skal lykkes. Vi vil ha målbare resultat!

Kriterier for å bli med i denne gruppa vil være:
- etablerere / gründere med reell ambisjon og mulighet til å starte bedrift i 2012
- bedrifter / prosjekter som har vært med i Kvinnovasjon fram til nå og som har klare ambisjoner for videre utvikling i 2012
- etablerte bedrifter med kvinnelige leder(e) og klare vekstmål og ambisjoner for 2012
- nyetableringer fra 2011 (og i noen tilfelle 2010)

Vi regner med at "kampen" for å bli en del av denne gruppa kan bli hard, og kommer derfor også til å sette krav til oppfølging og deltakelse blandt de som blir en del av denne gruppa. Rørosregionen Næringshage kommer til å stå for utvelgelsen - og vi håper på mange gode kandidater å velge mellom!

De som ikke kommer igjennom nåløyet til denne gruppa vil likevel få tilgang til 2 - 3 gratis fagsamlinger gjennom året, tilhørigheten til nettverket i Kvinnovasjon både rent fysisk og på digitale flater, tilgang til faglig påfyll kurs og seminarer - og på andre måter være en del av Kvinnovasjon. Erfaringer har vist at nettverket i seg selv er av stor betydning for egen utvikling videre. I denne gruppa er alle kvinnelige etablerer og gründere - og kvinnelige ledere i eksisterende bedrifter velkomne!

Ta kontakt med oss - vi gleder oss til å fortsette arbeidet!

Dersom du ønsker å være med, eller kjenner noen som burde inviteres, ber vi deg gi beskjed til

marit@roroshagen.no

innen onsdag 25. januar.

En henvendelse om å få bli med i Kvinnovasjon for 2012 må inneholde en kort beskrivelse av forretningsidé og ambisjoner, dersom du har en forretningsplan eller et utkast til forretningsplan, send med denne.