Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Aktører

Disse aktørene deltar i Kvinnovasjon:

SIVA www.siva.no
Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no
Kommunal- og regionaldepartementet www.regjeringen.no/krd

Troms:
Næringshagen i Halti, Næringshagen i Målselv, Senja Næringshage, NorInnova

Nordland:
Vesterålen Gründerhage, Lofoten Næringshage, Kunnskapsparken Bodø, Sentrum Næringshage, Torgar Næringshage, Kunnskapsparken Helgeland, Kystinkubatoren, Mo industriinkubator, Industrivekst Mosjøen, Helgeland kulturinkubator, Kunnskapsparken Nord, Forskningsparken Narvik, Pelagisk inkubator

Nord-Trøndelag:
Proneo, Tindved kulturhage, Namdalshagen, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag:
Fosen Næringshage, Leiv Eiriksson Nyskaping, NTNU, Røros Næringshage, Holtålen Næringshage, Næringsforum i fjellregionen

Møre og Romsdal:
Ålesund Kunnskapspark, Nesset Næringshage, Fjordhagen, Bølgen Næringshage, Sunndal Næringshage, Molde Kunnskapspark

Sogn og fjordane:
Flora Næringshage, Leikanger Næringshage, Nordfjordeid Næringshage, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Hordaland:
Voss Næringshage, Nyskapingsparken Inkubator, Atheno, Mongstad Næringshage, Næringshagen i Odda

Rogaland:
Ipark, Kværnhuset industriinkubator, Prima Innovasjon, Suldal Næringshage, Rogaland Ressurssenter

Buskerud:
Hallingdal Næringshage, Næringshagen i Kunstnerdalen, Kongstanken Næringshage, Flesberg Veksthus, Driv inkubator

Østfold:
Borg Innovasjon, Forskningsparken inkubator Halden, Bioparken Ås, Navet Næringshage

Hedmark:
Magnor Næringshage, Odal Næringshage, Åsnes Næringshage, Kongsvinger Kunnskapspark, Næringshagen i Nord-Østerdalen, Kunnskapsparken Hedmark

Oppland:
Gjøvik Kunnskapspark, Landsbyen Næringshage, Valdres Næringshage, Kapp Næringshage, Lillehammer Kunnskapspark