Kvinnovasjon

SIVAs satsing på kvinnelige gründere

Slik lykkes bedriften på Instagram

– Ha en plan for hva du vil legge ut og fortell en historie! Det er høyskolelektor Cecilie Staudes råd til bedrifter som vil lykkes på Instagram.

Ble forberedt gjennom Kvinnovasjon

– Uten Kvinnovasjon hadde vi nok ikke vært her vi er i dag, sier Karoline Fæmundshytten og Tina Forselius som nylig åpnet sin butikk Essence Røros.

Kvinnovasjon Troms Reunion 2013

Når kvinnelige grundere møtes, kan mye skje. Vi bygger nettverk og skaper gode ambassadører for våre produkter og tjenester. Det handler om å bli kjent og lære mer om hva som skaper suksessrike etableringer - hør mer om dette på Reunion.

Kvinnovasjon Møre og Romsdal lanserer nå KVINNOVASJON VEKST

Er du klar for å satse videre? For å vokse? For å utløse vekstpotensialet i din bedrift?
Kort sagt: Er du sulten på suksess?

140 gründere lot seg inspirere på KVINNER SOM VÅGER 2013!

Varaordfører i Moss Anne Bramo åpnet konferansen for et fullsatt Tivoli Amfi. Og med det kunne 140 deltakere starte en dag spekket med inspirasjon og kunnskap. Alle foredragsholderene var vellykkede gründere som har gått etablererveien og LYKKES. De delte raust av sin kunnskap og sine erfaringer.

Møtes til Kvinnovasjonskaffe

38 kvinnelige etablerere og ledere møtes jevnlig til kvinnovasjonskaffe i Kristiansund.

Utviklet unikt produkt - tok patent

Torhild Hessevik Eikeland har tatt patent på sin idè SmartBed. Hun fikk hjelp av et patentbyrå, og prosessen tok rundt tre år.